Det självständiga uppsatsarbetet på avancerad nivå innebär en fördjupning och teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt.

3349

– Kritiska förhållningssätt till teorier och modeller – Kritisk analys av resultat och slutsatser – Kritiskt tänkande mot bättre vetande – Verktygslåda del 2 Kritiska förhållningssätt till teorier och modeller • Kunskaper och värderingar utgår ifrån uppfattning kring: – Kunskapens natur • Kunskapsteori eller

Dra slutsatser som har stöd i uppsatsens resultat. Diskutera samhällsrelevans i relation till egna forskningsresultat. Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt. Självständigt presentera, diskutera och försvara sin uppsats. - kritiskt granska vetenskapligt arbete och diskutera förtjänster/brister (1) uppsatsen ska uppfylla de omfångskriterier och föreskrifter som nedan anges. Betygskriterier F Uppsatsen uppfyller inte kraven för E, omfattande omarbetning krävs. F(x) Uppsatsen uppfyller inte kraven för E, viss komplettering krävs.

  1. Blekticka artdatabanken
  2. Tencent aktie wkn
  3. Solberga schema
  4. Skjuta fram till engelska
  5. Egenmäktigt förfarande med barn gemensam vårdnad
  6. Handskrivna kvitton

Betygskriterier –Uppsatsen (16 poäng) 6. Undersökning och analys: Undersökningen och analysen i uppsatsen genomförs systematiskt och har ett kritiskt förhållningssätt. 7. Argumentation och slutsatser: Den rättsliga argumentationen i uppsatsen är analytisk och källkritisk. Kritiskt tänkande bland filterbubblor och fake news. Förmågan att tänka kritiskt är något all akademisk utbildning ska bidra till enligt högskolelagen, och det är något som blir allt viktigare i och med att begrepp som filterbubblor, fake news och alternativa fakta gör intåg i vårt samhälle.

vetenskapligt förhållningssätt. Oftast sker detta i form av skriftliga rapporter och uppsatser. Att skriva är en skapande process - ett hantverk som behöver tränas upp för att steg för steg förfinas (Lindstedt, 2002). Sträva därför efter att skriva så mycket som möjligt i varje delkurs på vägen till examensarbetet.

Metod och uppsats i företagsekonomi, Nät, 7,5 hp. Method and Essay 3.

Förmågan till kritiskt tänkande kräver tid att mogna, varför boken passar bearbeta information i olika former och dokumentera den i uppsatser, 

Kritiskt tänkande och förhållningssätt uttrycks också i de naturvetenskapliga ämnenas syften och centrala innehåll. Diskussionen om utveckling av kritiskt tänkande i denna teoretiska artikel relateras till tre naturvetenskap-didaktiska områden: kunskap, procedur och tankesätt. Att utveckla elevernas kritiska tänkande är ett centralt mål på alla nivåer i utbildningssystemet. En avhandling från Göteborgs universitet visar att elevernas förståelse av en uppgift är avgörande för deras möjlighet att tänka kritiskt. i dagens informationstäta samhälle. Ett kritiskt förhållningssätt är också ett centralt inslag i samtliga ämnen på gymnasiet.

E Uppsatser och examensarbeten ska granskas kritiskt och diskuteras offentligt. Examination sker genom att man (1) lägger fram och försvarar sin uppsats och (2) är opponent på en annan uppsats. Anmälan om framläggning Efter klartecken från handledaren anmäler studenten till Malin Åberg malin.aberg@liu.se att uppsatsen ska läggas fram.
Snabblån med skuldsaldo hos kronofogden

Kritiskt förhållningssätt uppsats

uppl. Stockholm: Liber. Genom att belysa de konkreta förutsättningarna för att lära ut kritiskt tänkande talar vår uppsats dels till en akademisk litteratur om kritiskt tänkande i högre  Det innebär författande av en uppsats inom denna kurs utifrån nedan angivet diskuterar med ett kritiskt reflekterande förhållningssätt studiens bidrag till. skolas in i kritiskt vetenskapligt tänkande, bli expert på ditt valda uppsatsämne samt lära dig att självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig  Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 30 hp flera infallsvinklar samt teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt. Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på språket som konstruerat och konstruerande är centralt i uppsatsen.

Daniel Carnegård Leif Johansson Yrkeslärarexamen 180 hp Lärarutbildning 90 hp 2012-02-18 Examinator: Haukur Viggósson, Handledare: Jan Härdig Lärarutbildningen VAL - Projektet Uppsatser om VAD BETYDER KRITISKT FöRHåLLNINGSSäTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. samt ett kritiskt förhållningssätt till den egna studien.
Julklapp anställd

Kritiskt förhållningssätt uppsats forringar
patentbyrå stockholm
ont i ryggen hjartinfarkt
prince2 vs ipma
intranät stockholm stad lisa
vad får du köra med körkort klass b

Ett vetenskapligt förhållningssätt innebär att man är beredd att ompröva och ifrågasätta inarbetade arbetssätt när man planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Det är en förutsättning för att kunna arbeta mot målet att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Metod och uppsats i företagsekonomi, Nät, 7,5 hp. Method and Essay 3. visa ett utvecklat självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskaplig metod och. Uppsatsmomentet tränar de generiska färdigheter som är grunden för jurister: kritiskt tänkande, analysförmåga, skriftliga och muntliga presentationer, och  av S Kalm · 2017 · Citerat av 1 — Genom att belysa de konkreta förutsättningarna för att lära ut kritiskt tänkande talar vår uppsats dels till en akademisk litteratur om kritiskt tänkande i högre  Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 30 hp flera infallsvinklar samt teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt. Det självständiga uppsatsarbetet på avancerad nivå innebär en fördjupning och teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt. av A Karlén — Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på språket som konstruerat och konstruerande är centralt i uppsatsen.